• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Στρατηγική Διαχείρισης Διαθεσίμων Strategical Cash Management

Στρατηγική Διαχείρισης Διαθεσίμων Strategical Cash Management

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 5 &  12 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00
Παρσκευή 6 &  13  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Στρατηγική Διαχείριση Διαθεσίμων Strategical Cash Management

Η αρχή της Στρατηγικής Διαχείρισης Διαθεσίμων στηρίζεται καταρχήν στην εκπόνηση ενός πραγματικής δυναμικής προϋπολογισμού (Μaster Budget). Η σύσταση προϋπολογισμού και η συνετή εφαρμογή αυτού, αποτελούν μια βαρύνουσας σημασίας κατάσταση για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η πραγματική δυναμική κατάρτισης ενός προϋπολογισμού στις επιχειρήσεις, έρχεται σύννομη με την αντικειμενικότητα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Η τελική απεικόνιση της Σ.Δ.Δ. έρχεται με την κατάσταση ταμειακών ροών (Cash Flow Analysis).

Οι καταστάσεις που επηρεάζουν την ικανή αντιμετώπιση της οικονομικής πραγματικότητας, έχουν μια κοινή  βάση: την αντίληψη της διαχείρισης. Και η διαχείριση γίνεται όταν υπάρχουν μόνο ακριβή στοιχεία.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να απλοποιήσει την σκέψη περί αντίληψης διαχείρισης και παράλληλα να «ενδυναμώσει» με συγκεκριμένα εργαλεία την

  • πραγματική αποτύπωση παρούσας κατάστασης
  • ικανή πρόγνωση βραχυπρόθεσμων εξελίξεων και
  • την όσο δυνατόν πιο εφικτή αντιμετώπιση αυτών.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, Υπεύθυνους Ταμειακής Διαχείρισης, Οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και σε όλα τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης που εμπλέκονται στη σύσταση και διαχείριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς MBA in Finance E.S.C.E.M. Γαλλία, τέως Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια ενηλίκων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η θεματολογία αποτελείται μόνο από πρακτικά κα πραγματικά παραδείγματα όπου κατά τη διάρκεια εξέλιξης αυτών θα γίνουν τα ακόλουθα βήματα:

1.) Θα απομονωθούν σε ξεχωριστές ομάδες λογαριασμοί εσωτερικής και εξωτερικής δυναμικής επηρεασμού της επιχείρησης ήτοι:
• Δαπάνες λειτουργίας
• Διάρθρωση κεφαλαίων και βιωσιμότητα
• Δραστηριότητα
• Ρευστότητα

2.) Θα ακολουθήσει πλήρης αποσαφήνιση αυτών σύμφωνα με την επιρροή τους πάνω στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.) Ταυτόχρονη χρήση συναφών αριθμοδεικτών

4.) Ανάλυση της πραγματικής εξαγωγής των κοστών μιας επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα παραγωγής/διάθεσης.

5.) Εξαγωγή κατάστασης απεικόνισης (reporting) σε προοδευτική χρονική συμμετρία (μηνιαία /τριμήνου/ εξαμήνου/ έτους)

6.) Εκπόνηση Master Budget.

7.) Ανάλυση ταμειακών ροών και πλήρης αποσαφήνιση του μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου αυτών.

 

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
XATΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τηλ: 2105284327, 2111826510 marketing@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 5 &  12 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Παρσκευή 6 &  13  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου...