• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Τιμολόγηση και πρακτική κοστολόγηση για Ξενοδοχειακές – Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

Τιμολόγηση και πρακτική κοστολόγηση για Ξενοδοχειακές – Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

 NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & EΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Mαρτίου 2020,  Ωρες  15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Εξυπνη Τιμολόγηση και οδηγίες πρακτικής κοστολόγησης για μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην οργάνωση των τμημάτων με νέες τεχνικές έτσι ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους της επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Προσωπικού & Υπεύθυνους Κοστολόγησης – Υπ. Ελέγχου , F/B Managers F&B Controllers ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & εστιατορίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΤΖΕΝΟΣ
MBA, Kingston University U.K. Έχει διατελέσει manager και Σύμβουλος σε ξενοδοχειακές & τουριστικές επιχειρήσεις, Εκπαιδευτής σε ΙΝΕΙΓΣΕΕ και άλλους δημόσιους φορείς. Εισηγητής σεμιναρίων τουριστικού ενδιαφέροντος με πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Συγγραφέας 4 βιβλίων για τον τουρισμό & τα ξενοδοχειακά

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α μέρος
• Κόστος βασικές έννοιες
1. Διακρίσεις του κόστους
2. Πρότυπο κόστος
3. Τα ποσοστά κόστους και η σημασία τους στις περιόδους οικονομικής ύφεσης
4. Τα ποσοστά κόστους στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου 5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κόστος της λειτουργίας της μονάδος
6. Το κόστος μοχλός για επιτυχημένη οικονομική διαχείριση σε περιόδους οικονομικής κρίσης
7. Η διαδικασία του σωστού προγραμματισμού
1. Η σύνταξη μενού, καταλόγων, μπουφέ) με βάση τους πελάτες
2. Πρότυπη μερίδα, πρότυπη συνταγή, πρότυπος τρόπος παραγωγής
3. Η σύνταξη προδιαγραφών για τις βασικές κατηγορίες προμηθευόμενων προϊόντων
4. Η σωστή επιλογή των προμηθευτών με βάση το ISO 22000
5. Η αξιοποίηση των πρότυπων μερίδων και συνταγών
6. Η έξυπνη επιλογή προϊόντων
7. Η έρευνα αγοράς και η σημασία της
8. Οι προμήθειες με συνεργασία 9. Οι προμήθειες μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
10. Οι ευέλικτες αγορές
11. Ο οικονομικός έλεγχος των προμηθειών
12. Ο έξυπνος χειρισμός συμφωνιών με τους προμηθευτές
13. Η αξιοποίηση των πρότυπων μερίδων και συνταγών στις αγορές
14. Η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων των προηγούμενων περιόδων
15. Η παραγγελία, η παραλαβή και η σωστή αποθήκευση και διαχείριση των τροφίμων
• Εργατικό κόστος
1. Παράγοντες που επηρεάζουν το εργατικό κόστος σε περιόδους οικονομικής κρίσης
2. Πολιτικές που επιδρούν στο εργατικό κόστος
3. Παραγωγικότητα και πρότυπο απόδοσης
4. Πρότυποι χρόνοι παραγωγής και καθορισμός αυτών
5. Εργασίες που μετρούνται και εργασίες που δεν μετρούνται με μονάδα παραγωγής στην παραγωγή και διάθεση φαγητού και ποτού 6. Προγραμματισμός προσωπικού και η μείωση του κόστους με τη χρήση συστήματος μηχανογράφησης
7. Τεχνικές και τρόποι μείωσης του εργατικού κόστους χωρίς αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση του πελάτη
8. Η εκπαίδευση και οι ευεργετικές της επιδράσεις στο εστιατόριο και την κουζίνα
9. Η χρήση ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας
• Γενικά και ειδικά έξοδα λειτουργίας
1. Τι επηρεάζει τα γενικά και τα ειδικά έξοδα λειτουργίας
2. Πως μπορούν να προϋπολογισθούν τα γενικά και ειδικά έξοδα
3. Τεχνικές και τρόποι μείωσης των γενικών και ειδικών εξόδων λειτουργίας με
α) την βοήθεια των συστημάτων πληροφόρησης β) με τη βοήθεια εναλλακτικών μορφών ενέργειας
4. Υπολογισμός και Καταχώρηση των γενικών και ειδικών εξόδων ανά είδος και δραστηριότητα
5. Τρόποι και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας
• Back-Τo-Basics
• Υπολογισμός κόστους πρώτων υλών (Food Cost)
• Υπολογισμός μεικτού κέρδους (Gross Profit) • Υπολογισμός σταθερών εξόδων – Εργατικά / Λειτουργικά κόστη (Fixed Costs)

Β Μέρος
• Advanced Tools
• Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) – Πόσες πωλήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν για να αρχίσει η επιχείρηση να σημειώνει κέρδη;
• Μηχανική Μενού (Menu Engineering Analysis) – Ανάλυση κερδοφορίας & δημοτικότητας του κάθε κωδικού (πιάτου / προϊόντος) του μενού και σίγουροι τρόποι για βελτίωση της επίδοσης του. • Αντιλαμβανόμενη αξία σε σχέση με την τιμή (Value for Money) – Ακριβής γνώση του τι πιστεύουν οι πελάτες για τις τιμές σε σχέση με την αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών της επισιτιστικής επιχείρησης, χωρίς να ερωτηθούν.
• Κατανομή & Εξάπλωση τιμών στον κατάλογο (Price Spread / Price distribution) – Ο τρόπος κατανομής και εξάπλωσης των τιμών στον κατάλογο χαρακτηρίζουν την επισιτιστική επιχείρηση στα μάτια των πελατών.

Σημείο Αδιαφορίας επιχειρήσεως.
Η ανάλυση ευαισθησίας του κέρδους στις μεταβολές τους κόστους.
Η λειτουργική Μόχλευση. Η σχέση δομής του κέρδους με τη μεταβλητότητα του κέρδους.
Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός.

• Πληροφοριακά συστήματα και έλεγχος
1. Τι είναι και σε τι χρησιμεύουν
2. Κατηγορίες συστημάτων πληροφόρησης
3. Τα συστήματα πληροφόρησης στα ξενοδοχεία και εστιατόρια και η αποτελεσματική χρήση τους 4. Η χρήση και η βοήθεια των συστημάτων πληροφόρησης στην επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων και η βοήθεια που προσφέρουν στον οικονομικό προγραμματισμό τις περιόδους οικονομικών κρίσεων
5. Πρακτικά παραδείγματα
• Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία και μείωση του κόστους
1. Η χρήση των στατιστικών στοιχείων στη μείωση του κόστους με τη βοήθεια της μηχανοργάνωσης
2. Η χρήση των στατιστικών στοιχείων στην αύξηση της απόδοσης
3. Απαραίτητα στοιχεία και καταγραφή τους
4. Τρόποι συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων
5. Στατιστικά στοιχεία και κρατήσεις των προηγούμενων ετών 6. Η χρήση των αριθμοδεικτών στην αύξηση της αποδοτικότητας
7. Η χρήση των αριθμοδεικτών στον έλεγχο των δαπανών
8. Ο έλεγχος του κόστους
9. Η εξίσωση Κόστους / Όγκου / Τιμής / Κέρδους
10. Ο προϋπολογισμός και η σημασία του για τα επισιτιστικά τιμήματα
11. Σύνταξη του προϋπολογισμού
• Πρακτική κοστολόγηση
1. Μερίδας , μενού, μπουφέ, ποτού( πρακτικές εφαρμογές)
2. Φύλλα κοστολόγησης ( πρακτικές εφαρμογές)
3. Κοστολόγηση εκδήλωσης( πρακτικές εφαρμογές)
4. Ανάλυση υλικών( πρακτικές εφαρμογές) 5. Απογραφές( πρακτικές εφαρμογές)
6. Διαμόρφωση Daily Revenue
7. Αποτελέσματα μεθοδολογικού ελέγχου ( πρακτικές εφαρμογές)
8. Προτάσεις και τεχνικές για βελτίωση του αυξημένου κόστους
Ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων με θέμα την τιμολόγηση μενού εστιατορίου
• Ο κύκλος της πώλησης-
1. Πώς Αποφασίζει ο Πελάτης
2. Η πώληση φαγητού / ποτού: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πώλησης στο εστιατόριο
3. Προϊόντα που μεγιστοποιούν τις πωλήσεις (αυξάνουν την παραγγελία)
4. A la carte or All Inclusive?
5. Η έννοια, ο σκοπός και τα αποτελέσματα του Up selling 6. Συνεχής και δεδομένος εταιρικός στόχος: Κέρδος!
7. Μέθοδοι και Τεχνικές στο up selling φαγητού
8. Reading the Customer
9. Πωλήσεις στο κρασί & την μπύρα
10. Ομαδικές ασκήσεις-Ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων
• Ο κύκλος της τιμολόγησης
1. Ο πολλαπλός ρόλος του μενού
2. Φιλοσοφίες και πρακτικές τιμολόγησης
3. Τιμές που καθοδηγούνται από την αγορά και τη ζήτηση
4. Τιμές που προσδιορίζει ο ίδιος ο πελάτης 5. Τιμή και Ποιότητα
6. Το μενού ως ουσιαστικό «εργαλείο» στο μάνατζμεντ των εσόδων
7. Ειδικές τιμές και εκπτώσεις
• Κακή και καλή στρατηγική τιμολόγησης
1.Τρείς επιλογές τιμής
2. Ο μαγικός αριθμός 9 3. Τιμή, σημείο αναφοράς
Θα χρησιμοποιηθεί έντυπο υλικό με παραδείγματα, και θα δοθούν πρακτικές οδηγίες
για την περαιτέρω χρησιμοποίηση τους στην κάθε επιχείρηση

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατζηπαντελή Φωτεινή τηλ:  : 210 5284327, 211 1826510  e-mail: trainingcourses@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & EΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Mαρτίου 2020,  Ωρες  15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα,...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια