• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

TRANSFER PRICING. Κανόνες τεκμηρίωσης τιμων ενδοομιλικών συναλλαγών

TRANSFER PRICING. Κανόνες τεκμηρίωσης τιμων ενδοομιλικών συναλλαγών

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18  Νοεμβρίου  2019,  Ωρες  16:00 -22:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

TRANSFER PRICING. Κανόνες τεκμηρίωσης τιμων ενδοομιλικών συναλλαγών. Υποκεφαλαιοδότηση εταιρειών

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει  για τις ενδο-ομιλικές  συναλλαγές, για τους “Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών“καθώς επίσης να παρουσιάσει με παραδείγματα τους κανόνες “Υποκεφαλαιοδότησης των εταιρειών”.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη και Προϊσταμένους λογιστηρίων επιχειρήσεων , χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζών, συμβούλους επιχειρήσεων, δικηγόρους και σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης. Κάτοχος MBA από το ΑΕΙ Πειραιάς & το Πανεπιστήμιο KENTUCKY. Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Εισηγητής στο ΙΕΣΟΕΛ, σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων με ειδίκευση σε φορολογικά θέματα και στην ελεγκτική άνω των 15 ετών

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έννοια & Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων
– Κατηγορίες συνδεδεμένων
– Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
2. Υπόχρεοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
– Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
– Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
– Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών
3. Κατηγορίες συναλλαγών προς τεκμηρίωση
– Είδη συναλλαγών
4. Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
– Παρουσίαση παραδοσιακών & μη Παραδοσιακών μεθόδων
Παραδοσιακές μέθοδοι τεκμηρίωσης
– Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
– Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
– Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»
Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του συναλλακτικού κέρδους)
– Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
– Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
– Πρακτικά παραδείγματα ανά μέθοδο
5. Παρουσίαση των περιεχομένων του φακέλου τεκμηρίωσης
– Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
– Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης
6. Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών
– Παρουσίαση ενοτήτων
– Ανάλυση & διευκρινίσεις
7. Προθεσμίες κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης & υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
8. Πρόστιμα & Κυρώσεις
– Κατηγορίες προστίμων – Πρόσφατες Μεταβολές
9. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements) (Ν 4174, άρθρο 22)
– Ανάλυση διαδικασίας
– Παρουσίαση εντύπων

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ: 210 5284328 Email: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18  Νοεμβρίου  2019,  Ωρες  16:00 -22:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF TRANSFER PRICING....

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια