• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Workshop Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

Workshop Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 20 & Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Workshop Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου. Credit Risk Workshop;

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στις έννοιες της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, να μπορούν να αξιολογήσουν στην πράξη την πιστοληπτική ικανότητα πελατών / προμηθευτών / συνεργατών τους και να μπορούν να δημιουργούν μόνοι τους φόρμες και εργαλεία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία στο Excel

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, σε υπεύθυνους και στελέχη τμημάτων πιστωτικού ελέγχου, σε στελέχη λογιστηρίου, σε στελέχη τμημάτων εισπράξεων, και σε όσους εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης. Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πίστωση προς τους πελάτες τους για να αναπτύξουν τις πωλήσεις τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στην χρήση Excel (Functions: Sumif, Vlookup, Hlookup, Index, Match, Concatenate, Sumproducts, Conditional formatting, Pivot tables, Goal seek, Ranges, Form controls, Data validation, Slicers, Trace dependents, Excel shortcut keys) για την αξιοποίηση εργαλείων και την μελέτη περίπτωσης πιστωτικού κινδύνου, ενώ υποστηρίζεται και από κατάλληλες παρουσιάσεις σε Power Point.
Σημείωση: Οι συμμετέχοντες εάν επιθυμούν, μπορούν να φέρουν μαζί τους laptop.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ημέρα 1η
• Εισαγωγή στην Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου – Τι είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος, Πιστωτική Πολιτική, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου, Ασφάλειες Πιστώσεων
• Ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας – Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και ισοζυγίων με παραδείγματα, Ανάλυση αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται σε οικονομικές μελέτες και επενδυτικές στρατηγικές Τραπεζών (π.χ. Enterprise Rating System Τράπεζας Πειραιώς – αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Αποδοτικότητας, Φερεγγυότητας, και επιπλέον Δραστηριότητας, Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας, Επενδύσεων) με παραδείγματα, Εφαρμογή στην πράξη κόστους και ωφέλειας από την επέκταση του χρόνου πίστωσης πελατών, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, Παράδειγμα παροχής έκπτωσης από προμηθευτές
• Αξιολόγηση εταιρειών – Δημιουργία σκοροκάρτας & υπολογισμός προτεινόμενου πιστωτικού ορίου, Δημιουργία εργαλείου υπολογισμού Ρίσκου & προσαρμογή του στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου, Κατασκευή Μοντέλων Πτώχευσης (Z-scores, Burn rate, Beneish m score)
Ημέρα 2η
• Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών – Δημιουργία αναφοράς ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών (ageing analysis report)
• Μελέτη περίπτωσης (case study) διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου – Αξιολόγηση εμπορικής σχέσης εταιρείας & πελάτη σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών, Παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και των λοιπών εξασφαλίσεων (Εγγυητική Επιστολή, Σύμβαση Ενεχύρασης Απαιτήσεων), Υπολογισμός πιστωτικών ορίων, ρίσκου και δεικτών πτώχευσης
• Διαγραμματική απεικόνιση & παρουσίαση στοιχείων πιστωτικού ελέγχου – Κατασκευή γραφημάτων (pies, histograms, heat map chart, bubble chart, tornado chart).

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τσοχαλή Ματίνα  τηλ:  210 5284325, 211 4024187 e-mail: matina.tsochali@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 20 & Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια