MF Group    
    Ελληνικά English French
 
Σύνθετη Αναζήτηση
Executive Seminars
Οικονομικά
Χρηματοοικονομικά
Λογιστικά
Φορολογικά
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Τραπεζικά
Νομικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διασφάλιση Ποιότητας
Ναυτιλιακά
Management
Marketing
Πωλήσεις
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Γραμματείς Διοίκησης
Δημοσίων Σχέσεων - Επικοινωνίας
Αποθήκη - Logistics
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ι.Τ.
Προμήθειες
Τεχνικά
Παραγωγή
Συντήρηση
Υγιεινή & Ασφάλεια
Περιβάλλον & Ενέργεια
Στατιστική
Πληροφορική
Σεμινάρια Δημοσίου
Εξειδικευμένα Σεμινάρια
Ψυχολογία
Τέχνη & Πολιτισμός
Φιλοσοφία
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ξενόγλωσσα Ειδικά Σεμινάρια
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ρώσικα
Λοιπές Ξένες Γλώσσες
Αρθρα
Πιστοποιητικά
Προβεβλημένη Καταχ.


Τελευταία Σεμινάρια
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Έναρξη: 25-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12

Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όταν ένας Οργανισμός (όρος που χρησιμοποιεί το ISO):
• αφενός πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των στελεχών και συνεργατών του Οργανισμού αλλά και τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις , και  αφετέρου στοχεύει στην επαύξηση της ικανοποίησης των πελατών και των στελεχών και συνεργατών του Οργανισμού, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος. Αυτό το πραγματοποιεί περιλαμβάνοντας διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συστηματικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.
Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 είναι γενικές και προορίζονται να είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους Οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το προϊόν ή υπηρεσία που παρέχουν.
Η διενέργεια επιθεωρήσεων, αποτελώντας ένα από τα βασικότερα τμήματα – κεφάλαια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι βασικό μέρος απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Στα πρότυπα, ως εκ τούτου, συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις για επιθεωρήσεις των συστημάτων, διεργασιών, διαδικασιών, κλπ προγραμματισμένες, συστηματικές και τεκμηριωμένες που συνοδεύονται από επακόλουθες ενέργειες (follow-up) για την άρση των όποιων αποκλίσεων και ελλείψεων έχουν εντοπιστεί.

Σκοπός του Σεμιναρίου
Η εφαρμογή ενός προτύπου ISO στη λειτουργία ενός οποιουδήποτε Οργανισμού που καταλήγει σε μια διαπιστευμένη πιστοποίηση είναι ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, δύσκολο και χρονοβόρο που απαιτεί τη δέσμευση και συμμετοχή της ηγεσίας στη συνολική προσπάθεια, την πλήρη αναγνώριση της σημασίας και αξίας από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το σύνολο του δυναμικού του Οργανισμού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, την πλήρη και διεξοδική κατανόηση των αρχών και απαιτήσεων του προτύπου και την εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση της ομάδας υλοποίησης.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών προκειμένου να είναι ικανοί/ές να υποστηρίζουν καταρχήν το σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στον Οργανισμό τους (και ειδικότερα την αποτύπωση και καταγραφή διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και διεργασιών) και μετέπειτα να εφαρμόζουν και να τηρούν το σύστημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωσή του διαμέσου της παρακολούθησης δεικτών απόδοσης και της συμμετοχής τους στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων.
Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες με το πέρας του προγράμματος θα είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται βασικά θέματα σχετικά με την ποιότητα και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
•    χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία για τη Διαχείριση Ποιότητας.
•    κατανοούν και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
•    συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται
σε στελέχη Οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής πιστοποιημένων διαδικασιών ή/και επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Τα ανωτέρω στελέχη μπορεί να ασκούν καθήκοντα σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαδικασιών, να υπηρετούν ως προσωπικό αυτοτελών γραφείων ή μονάδων διαχείρισης ποιότητας, να είναι Εσωτερικοί Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες ή να ασκούν άλλα συναφή καθήκοντα. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε όσους πρόκειται να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ακολουθώντας το πρότυπο ISO 9001:2015 επιτρέποντας όμως και σε όσους ήδη το εφαρμόζουν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία τη μετάπτωση από το προηγούμενο πρότυπο ISO 9001:2008

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Master of Science and Systems Engineering, University of Southern California, USA, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμβουλος μηχανικός σε έργα ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, πληροφοριακά συστήματα & συστήματα ποιότητας με εμπειρία άνω των 15 ετών. Διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο
 Αίτηση ενδιαφέροντος
Συμπλήρωσε την αίτηση χωρίς δέσμευση
Όνομα  *
Επώνυμο  *
Διεύθυνση
Τηλέφωνο  *
Email  *
Νομός
Πόλη
Μας γνώρισες μέσω ενός φίλου; Nαι      Όχι
Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικων δεδομένων της MF     
  *Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο.
  * 
 
Επιστροφή


MF Greece
MF Worldwide
Poll
Σε ποιο αντικείμενο θα σας ενδιέφερε περισσότερο να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης?
Φορολογικά - Λογιστικά
Marketing - Πωλήσεις
Management - Οργάνωση
Τουρισμός και Εστίαση
Πληροφορική και Τεχνολογία
Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων
Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Όροι Χρήσης
Cookies
Προστασία Δεδομένων
Copyright 2010 Oikonomitexniki S.A.
SSL Certificates

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.