MF Group    
    Ελληνικά English French
 
Σύνθετη Αναζήτηση
Executive Seminars
Οικονομικά
Χρηματοοικονομικά
Λογιστικά
Φορολογικά
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Τραπεζικά
Νομικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διασφάλιση Ποιότητας
Ναυτιλιακά
Management
Marketing
Πωλήσεις
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Γραμματείς Διοίκησης
Δημοσίων Σχέσεων - Επικοινωνίας
Αποθήκη - Logistics
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ι.Τ.
Προμήθειες
Τεχνικά
Παραγωγή
Συντήρηση
Υγιεινή & Ασφάλεια
Περιβάλλον & Ενέργεια
Στατιστική
Πληροφορική
Σεμινάρια Δημοσίου
Εξειδικευμένα Σεμινάρια
Ψυχολογία
Τέχνη & Πολιτισμός
Φιλοσοφία
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ξενόγλωσσα Ειδικά Σεμινάρια
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ρώσικα
Λοιπές Ξένες Γλώσσες
Αρθρα
Πιστοποιητικά
Προβεβλημένη Καταχ.


Τελευταία Σεμινάρια
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ • Διαδικασίες Προμήθειας και Διαχείρισης Κρατικών Αυτοκινήτων. • Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων.

Έναρξη: 07-05-2018       Λήξη: 08-05-2018 [09.30-14.30]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12

Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Σκοπός του Σεμιναρίου
-    να αναλυθεί το νομοθετικό-θεσμικό πλαίσιο και οι ορθές εφαρμογές που διέπουν τα Κρατικά Αυτοκίνητα και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις νέες περι-οριστικές ρυθμίσεις και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα κρατικά αυτοκίνητα στα πλαίσια του εξορθολογισμού, της εξοικονόμησης Δημοσίων πόρων, της περιστολής λειτουργικών & λοιπών δαπανών από την ορθή διαχείριση & ορθο-λογικότερη αξιοποίηση του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων.
-     Να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας αυτοκινήτων από τον τ.ΟΔΔΥ, το ελεύθερο εμπόριο και με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) καθώς και για τις διαδικασίες διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και έλεγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες του Δημο-σίου Τομέα.
-     Να ενημερώσει για τις διαδικασίες της ορθής Οργάνωσης, Δομής και Λει-τουργίας των Γραφείων Κίνησης, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις εργασίες που εκτελούνται και εποπτεύονται από τα Γραφεία Κίνησης.

Σε ποιους απευθύνεται
σε Στελέχη Τεχνικών, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και  σε Προϊσταμένους και στελέχη Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων Υ-πουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανι-σμών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ α και β βαθμού (Δήμων - Πε-ριφερειών), και λοιπών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας κλπ.
- σε Αντιδημάρχους Περιβάλλοντος Δήμων, σε Προϊσταμένους, Υπευθύνους & Στελέχη των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων & γενικότερα Διευ-θύνσεων Περιβάλλοντος των Φορέων - Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, ΟΤΑ α και β Βαθμού, σε Υπαλλήλους Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Καθαριότητας, Προμηθειών, Πολιτικής Προστασίας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Αυτοκινήτων Αποκομιδής, Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Οδηγούς, Τεχνικούς κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ
τ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυ-τοκινήτων & Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πιστοποιημένος Εισηγητής με πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια που διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες και από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυ-τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Ειδικός Συνεργά-της-Σύμβουλος σε Φορείς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα  σε θέματα  Κρατικών Αυτοκινήτων.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο
 Αίτηση ενδιαφέροντος
Συμπλήρωσε την αίτηση χωρίς δέσμευση
Όνομα  *
Επώνυμο  *
Διεύθυνση
Τηλέφωνο  *
Email  *
Νομός
Πόλη
Μας γνώρισες μέσω ενός φίλου; Nαι      Όχι
Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικων δεδομένων της MF     
  *Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο.
  * 
 
Επιστροφή


MF Greece
MF Worldwide
Poll
Σε ποιο αντικείμενο θα σας ενδιέφερε περισσότερο να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης?
Φορολογικά - Λογιστικά
Marketing - Πωλήσεις
Management - Οργάνωση
Τουρισμός και Εστίαση
Πληροφορική και Τεχνολογία
Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων
Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Όροι Χρήσης
Cookies
Προστασία Δεδομένων
Copyright 2010 Oikonomitexniki S.A.
SSL Certificates

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.