MF Group    
    Ελληνικά English French
 
Σύνθετη Αναζήτηση
Executive Seminars
Οικονομικά
Χρηματοοικονομικά
Λογιστικά
Φορολογικά
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Τραπεζικά
Νομικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διασφάλιση Ποιότητας
Ναυτιλιακά
Management
Marketing
Πωλήσεις
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Γραμματείς Διοίκησης
Δημοσίων Σχέσεων - Επικοινωνίας
Αποθήκη - Logistics
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ι.Τ.
Προμήθειες
Τεχνικά
Παραγωγή
Συντήρηση
Υγιεινή & Ασφάλεια
Περιβάλλον & Ενέργεια
Στατιστική
Πληροφορική
Σεμινάρια Δημοσίου
Εξειδικευμένα Σεμινάρια
Ψυχολογία
Τέχνη & Πολιτισμός
Φιλοσοφία
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ξενόγλωσσα Ειδικά Σεμινάρια
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ρώσικα
Λοιπές Ξένες Γλώσσες
Αρθρα
Εταιρικά Νέα


ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS AE Σε συνεργασία με Καθηγητh του HARVARD ο οποiος διευθyνει το DASlab, “the Data Systems Laboratory at Harvard SEAS” διοργανώνει και παρουσιάζει πρωτοποριακό σεμινάριο με θέμα “ MODERN BIG DATA SYSTEMS” BEST PRACTICES & NE

OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS SA Coaching AACT(Accredited Award in Coach Training) ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ASSOCIATION FOR COACHING

Πιστοποιητικά
Προβεβλημένη Καταχ.


Επίκαιρα & Νέα Σεμινάρια
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Έναρξη: 11-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [17:00-22:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Έναρξη: 18-04-2018       Λήξη: 19-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

Εταιρεία: Οικονομοτεχνική Seminars Κατηγορία: Ειδικά


Ο Ν.4182/2013 & ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [16:00-21:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 19-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ • ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ • ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (GDPR COMPLIANCE)
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [09.00-15.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) GDPR 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CASE STUDIES – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Λευκωσία, Κύπρος     

Κώδικας ΦΠΑ μέχρι το Ν.4410/2016 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές σύμφωνα με τον Ν. 4410/2016 Συναλλαγές με τρίτες χώρες-Τόπος φορολογίας υπηρεσιών Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4410/2016 - Διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών και ε
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 19-04-2018 [16:00-21:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ • Διαδικασίες Προμήθειας και Διαχείρισης Κρατικών Αυτοκινήτων. • Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων.
Έναρξη: 19-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [09.30-14.30]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΕ
Έναρξη: 20-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Πρακτικές συμβουλές οργάνωσης & προετοιμασίας ελέγχου από το ΣΕΠΕ προς αποφυγή παρεμβάσεων & κυρώσεων • Παράδειγμα ON-LINE ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων στο ΣΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
Έναρξη: 20-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [16:00-21:00]
Τόπος: 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα     

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Έναρξη: 20-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [09:00 – 15:00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα     

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 02/08/2017 ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Έναρξη: 20-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 02/08/2017 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Έναρξη: 20-04-2018       Λήξη: 20-04-2018 [09.30-14.30]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [09.30-14.30]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

TRANSFER PRICING ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 23-04-2018 [16:00 - 21:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC – SCADA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ON-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [16:00-21:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 23-04-2018 [09:00 – 16:00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ –
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (BUDGET)
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [17.00-21.00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 23-04-2018 [09:00 – 16:00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CASE STUDIES - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ GMDN (GLOBAL MEDICAL DEVICE NOMENCLATURE) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Έναρξη: 23-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Έναρξη: 24-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [09.30-16.30]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έναρξη: 24-04-2018       Λήξη: 24-04-2018 [09:00 – 16:00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ DATA STABILITY
Έναρξη: 25-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έναρξη: 25-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Έναρξη: 25-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΝΕΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDIES & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έναρξη: 25-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

LOGISTICS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Έναρξη: 26-04-2018       Λήξη: 27-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (DPO) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Έναρξη: 26-04-2018       Λήξη: 26-04-2018 [09.00-17.00]
Εισηγητής: 
Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

HACCP - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 22000:2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (food safety) ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Έναρξη: 26-04-2018       Λήξη: 27-04-2018 [16.00-21.00]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έναρξη: 26-04-2018       Λήξη: 27-04-2018 [09:30 – 14:30]
Εισηγητής: 
Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
Έναρξη: 27-04-2018       Λήξη: 27-04-2018 [09.30-14.30]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Έναρξη: 27-04-2018       Λήξη: 27-04-2018 [09:30 – 16:30]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

Από τη Γκόλφω στον Αστακό Ένας αιώνας ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου
Έναρξη: 30-04-2018 [10.00-17.00]     

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ -
Έναρξη: 30-04-2018     

LOW BUDGET - HIGH STANDARDS - Πώς ναΣνα γυρίσεις ταινία μικρού μήκους - χαμηλού οικονομικού προυπολογισμού με υψηλά standards
Έναρξη: 30-04-2018 [12.00 - 16.00]     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έναρξη: 30-04-2018 [11.00-14.30]     

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΝΤΑΖ PREMIERE CC
Έναρξη: 30-04-2018 [12.00 - 14.30]     

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Έναρξη: 30-04-2018 [15.30 - 18.30]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ
Έναρξη: 30-04-2018 [15.00 - 18.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Έναρξη: 30-04-2018 [12.00 - 15.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

CASTING : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠITYΧΙΑ
Έναρξη: 30-04-2018 [11.00-17.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (Ν.4412/2016)
Έναρξη: 30-04-2018       Λήξη: 30-04-2018 [16.00-21.00]
Τόπος: 
Αθήνα, Ελλάδα     

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MILAGRO SEMINARS ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ¨ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ¨
Έναρξη: 00-00-2019     

'Αρθρα
17-07-2015
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ


ΣΕΙΡΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)


ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

10-06-2015
Συντελεστές 6,5%, 12% και 23% για τον ΦΠΑ, προβλέπει η νέα πρόταση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς 10-06-2015

10-06-2015
Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων


ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του Ζαχίλα Ιωάννου Αντιστρατήγου ΠΣ ε.α.


ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟ WWW.FORIN.GR


ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ


Newsletter
Για ενημερωτική αλληλογραφία, συμπληρώστε το e-mail σας.


MF Greece
MF Worldwide
Poll
Σε ποιο αντικείμενο θα σας ενδιέφερε περισσότερο να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης?
Φορολογικά - Λογιστικά
Marketing - Πωλήσεις
Management - Οργάνωση
Τουρισμός και Εστίαση
Πληροφορική και Τεχνολογία
Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων
Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Όροι Χρήσης
Copyright 2010 Oikonomitexniki S.A.
SSL Certificates