Ευελπίδων 81Α Αθήνα, 11362.
Ακολουθήστε μας:

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π. 3581/01.07.2022)