Ευελπίδων 81Α Αθήνα, 11362.
Ακολουθήστε μας:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΤΟΥΣ ΟΤΑ