Ευελπίδων 81Α Αθήνα, 11362.
Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ΚΛΠ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν.4938/2022