Ευελπίδων 81Α Αθήνα, 11362.
Ακολουθήστε μας:

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ