Ευελπίδων 81Α Αθήνα, 11362.
Ακολουθήστε μας:

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (GREEN PUBLIC PROCUREMENTS/GPPs)